host info
19. 5. 2024 / 01:46:36
prohlížeč: neznámý prohlížeč
system: neznámý
ip: 100.26.179.41

Průběh měření

Měření probíhají na klinice zobrazovacích metod ve FN u sv. Anny v brně a to vždy v pátek. K možnosti podstoupit měření je třeba splnit základní podmínky pro vyšetření pomocí MR, tedy nepřítomnost kovových materiálů (přesněji řečeno magneticky vodivých) uvnitř i na porvchu těla. Absolutní kontraindikací je kardiostimulátor. Některé moderní implantáty (např. umělý kloub) jsou již vyráběny jako MR kompatibilní. Také většina zubních oprav a implantátů je bezpečná. U "nemagnetických" kovových materiálů vyvstává pak pouze následující problém, a to, že mohou deformovat snímaný obraz, nachází-li se v blízkosti měřené oblasti. Další podmínkou by měl být dobrý zdravotní stav, zejména ve smyslu neurologických či psychiatrických onemocnění, jelikož se ze dobrovoníků často vytváří kontrolní skupiny k porovnání se skupinami pacientů. Kvůi zjištění svého zdravoního stavu nemusíte absolvovat žádnou mimořádnou prohlídku - stačí Vaše běžná povědomost o svém zdravotním stavu.

Rádi bychom upozornili všechny zájemce o měření, že naše činnost má pouze výzkumný charakter a její výsledky jsou uplatněny v rozvoji neurověd. Nemůžeme proto nikomu nabídnout vyšetření za účelem klinické diagnózy a nejsme schopni jakkoliv konzultovat klinické otázky. Jako dobrovolníky můžeme uplatnit pouze zdravé jedince schopné provést samostatně experimentální úkol.

Po příchodu na pracoviště je každý účastník požádán o vyplnění formuláře se základními osobními daty a otázkami ověřujícími přítomnost kovových materiálů v těle. Následně je vysvětlen průběh měření, zejména konkrétní funkční úlohy. Při ní jedinec např. vykonává nějaký pohyb určitou částí těla, sleduje zrakové či sluchové podněty a nebo např. vymýšlí slova, věty atd. Mimo měření experimentální úlohy je provedeno také měření strukturálních anatomických snímků. Tyto se používají pro přesnější lokalizaci aktivovaných oblastí a názornější grafickou prezentaci výsledků. Po seznámení s průběhem, se vyšetřovaná osoba v přidělené kabince převlékne do spodního prádla a přiděleného pláště a v kabince zanechá své osobní předměty a ozdoby jako např. náušnice řetízky apod.

Vlastní měření trvá zhruba 25 až 50 minut podle délky experimentu, popř. jejich počtu (někdy může být dlouhý experiment rozdělen na více částí, jindy se mohou měřit dva i více krátkých a rozdílných experimentů při jednom vyšetření). Mimo to je však třeba počítat s časem na přípravu (převléknutí, vysvětlení úlohy, vyplnění formuláře), což může být zhruba 15 minut, a také s určitou časovou rezervou pro případ možného zpoždění.

Jako poděkování za účast na měření obdrží vyšetřený jedinec CD s podrobnými snímky své hlavy a mozku, popř. i s ukázkou aktivovaných oblastí. Toto CD je však předáváno až následující týden na neurologické klinice, jelíkož v kompletní podobě je možné jej sestavit až po zpracování naměřených dat.

Informace k přihlášení na měření jsou uvedeny na následující stránce. U některých experimentálních úkolů se promítají vizuální podněty pomocí dataprojektoru. Jelikož se vyšetření musí podstoupit bez brýlí a kontaktních čoček, je pro tyto úkoly zapotřebí mít takový stav zraku, který je umožní absolvovat i bez nich. Proto nás prosím v přihlašovacím formuláři stručně informujte (v poznámce), pokud si myslíte, že bez brýlí či kontaktních čoček nebudete schopni dobře rozpoznat vizuální podněty. I přesto se můžete přihlásit, neboť provádíme i experimenty (ovšem méně častěji), kde se stimulační podněty předávají zvukově do sluchátek.

Prosba k vyšetřovaným dobrovnolníkům!
Pokud s Vámi domluvíme konkrétní termín měření, prosíme o jeho dodržení (včasný příchod), popř. o včasné nahlášení neúčasti. K fMRI měřením máme vyhrazen jen určitý časový úsek, který se snažíme efektivně využít. Děkujeme za pochopení.

Na následujícím obrázku je na mapce vyznačeno několik důležitých míst (budova s MR, vstupy do areálu nemocnice, ...).

model odezva - klikem zobrazíte plnou   velikost

fMRI TEAM Brno ..... copyright© Zdeny 2004 Mailto: webadmin last mod: 11. 1. 2008 /15:39:57 jazyk-cz nahoru jazyk-cz domů