host info
19. 5. 2024 / 00:49:34
prohlížeč: neznámý prohlížeč
system: neznámý
ip: 100.26.179.41
fMRI simulátor

Conectivity simulator

Jedná se o nástroj pro simulaci neurální dynamiky v BOLD datech napsaný v Matlabu. Simulátor umžňuje vytvořit časové průběhy BOLD signálu v definovaných uzlech sítě mezi nimiž je definována konketivita (dle matice propojení) a to pomocí metody Dynamického kauzálního modelování (DCM) nebo Grangerovy kauzality (GC).

download >> Connectivity_simulator_01.m download 119 kB


fMRI simulator 2.0

Jedná se o nástroj pro simulaci fMRI dat napsaný v Matlabu a využívající některé funkce programu SPM5. V současné verzi je simulátor možné používat pouze se softwarem SPM5. Výstup simulátoru (simulovaná sada fMRI dat) je ve formátu NIFTI, tak jak jej používá program SPM5 (img/hdr soubory).

Archiv obsahuje několik matlabovských skriptů (*.m souborů). Po rozbalení je třeba definovat v Matlabu cestu k těmto skriptům a dále je nutné mít definovanou cestu k programu SPM5. Hlavním skriptem, který budete spouštět je sim_createmodel.m. Základní informace ke spuštění jsou obsaženy v souboru readme. Stručný manuál k používání simulátoru bude přístupný v krátké době.

Program byl odladěn v prostředí MS Windows XP, Matlab 7.5 (Release 2007b) a SPM5.

download >> fmri_SIM2.0.zip download 119 kB


fMRI simulátor 1.0 (stará verze)

Jedná se o nástroj pro simulaci fMRI dat napsaný v Matlabu a využívající některé funkce programu SPM2. V současné verzi je simulátor možné používat pouze se softwarem SPM2, pro nějž je také připravena výsledná simulovaná sada fMRI dat.

Archiv obsahuje několik matlabovských skriptů (*.m souborů) a stručný návod v angličtině (dokument MS Word). Po rozbalení je třeba definovat v Matlabu cestu k těmto skriptům a dále je nutné mít definovanou cestu k programu SPM2. Hlavním skriptem, který budete spouštět je sim_createmodel.m. Bližší informace jsou obsaženy v návodu.

Program byl odladěn v prostředí MS Windows XP, Matlab 6.5 (Release 13) a SPM2 s updaty.

download >> fmri_SIM1.0.zip download 177 kB
fMRI TEAM Brno ..... copyright© Zdeny 2004 Mailto: webadmin last mod: 2. 4. 2014 /13:50:24 jazyk-cz nahoru jazyk-cz domů