host info
19. 6. 2024 / 05:48:16
prohlížeč: neznámý prohlížeč
system: neznámý
ip: 3.236.116.27

Co je funkční magnetická rezonance (fMRI) ?

Funkční zobrazování magnetickou rezonancí (fMRI = functional magnetic resonance imagin, v češtině se často používá zjednodušený termín "funkční magnetická rezonance") je moderní zobrazovací (a potažmo vyšetřovací) metoda, pomocí níž se snažíme zobrazit (mapovat) funkční oblasti mozku aktivované při provádění určitého úkolu či stimulace. fMRI se začala rozvíjet především v poslední dekádě 20. století a značně obohatila poznání v oblasti kognitivních neurověd a klinické neurofyziologie. Mapování se provádí buď na základě změny prokrvení dané oblasti (perfuze) nebo na základě změny oxygenace krve (tzv. BOLD efektu). BOLD fMRI (nazvané dle využití BOLD efektu) je dnes nejčastějším způsobem a takřka se stalo synonymem pro obecnější název fMRI. Metoda tedy umožňuje na základě změny oxygenace krve a lokálního krevního průtoku nepřímo detekovat ty části mozkové kůry, které se podílejí na provedení kognitivní, motorické, či jiné úlohy vykonávané měřeným subjektem. Funkční MRI nalézá uplatnění především v neurofyziologickém výzkumu. Využití v klinické praxi je doposud ještě limitované (zejména je třeba odpovědná účat vyšetřované osoby), nicméně se začínají objevovat náznaky změny. Na řadě pracovišť se již využívá tato metoda jako doplňující vyšetření např. před neurochirurgickou intervencí. Mezi vhodné klinické aplikace patří lokalizace řečových či motorických center.
Podrobnější informace o principu metody můžete nalézt v samostané sekci těchto stránek.
ukazka

fMRI TEAM Brno ..... copyright© Zdeny 2004 Mailto: webadmin last mod: 11. 1. 2008 /15:39:52 jazyk-cz nahoru jazyk-cz domů