host info
24. 3. 2019 / 11:42:13
prohlížeč: neznámý prohlížeč
system: neznámý
ip: 54.236.246.85

Pracoviště a lidé

Výzkum v oblasti fMRI v Brně je zajišťován ve spolupráci několika institucí a výzkumných skupin, primárně pod hlavičkou Masarykovy univerzity (www) a Středoevropského technologického institutu - CEITEC (www, www). Zapojená jsou tato pracoviště a osoby:
 • CEITEC MU (www)

  • Výzkumná skupina multimodální a funkční neurozobrazování (vedoucí - Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.)
   • Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (email),(www)
   • Ing. Michal Mikl, Ph.D. (email),(www)
   • Ing. Radek Mareček (email)
   • Ing. Marek Bartoň (email)
   • Ing. Martin Gajdoš (email)
   • MUDr. Petr Bednařík
   • MUDr. Miloš Keřkovský, Ph.D.
   • MUDr. Alena Svátková
   • Ing. Marie Nováková
   • Ing. Martin Lamoš
    Ph.D. studenti:
   • Ing. Marek Bartoň
   • Ing. Martin Gajdoš
   • MUDr. Petr Bednařík
   • MUDr. Alena Svátková
  • Výzkumná skupina Behaviorální a sociální neurovědy (vedoucí - Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.)
   • Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (email),(www)
   • Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (email)
   • Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (email)
   • Mgr. Daniel Joel Shaw, PhD. (email)
   • Mgr. et Mgr. Kristína Czekóová, Ph.D. (email)
    Ph.D. studenti:
   • MUDr. Pavel Filip
   • Mgr. Jana Zelinková
   • Mgr. Petra Zemánková
   • Mgr. Jakub Chromec
   • Mgr. Ondřej Bečev
   • Mgr. Petr Dluhoš
   • Mgr. Matyáš Kuhn
  • Výzkumná skupina Aplikované neurovědy (vedoucí - Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.)
   • Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (email)
   • Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. (email)
   • PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D. (email)
    Ph.D. studenti:
   • MUDr. Lenka Krajčovičová
   • MUDr. Martina Mračková
   • Mgr. Nela Elfmarková
   • Ing. Marie Nováková

 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (www) a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (www)

  • 1. Neurologická klinika (přednosta - Prof. MUDr. Milan Brázdil, CSc.) (www)
   • Prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. (email),(www)
   • Prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D. (email),(www)
   • Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. (email)
   • Prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D. (email)
   • Ing. Michal Mikl, Ph.D. (email),(www)
   • Ing. Radek Mareček (email)
   • Ing. Marek Bartoň (email)
   • MUDr. Tomáš Gescheidt, Ph.D.
   • MUDr. Ivica Husárová, Ph.D.
   • Ing. Martin Kojan
  • Klinika zobrazovacích metod (přednosta - MUDr. Jiří Vaníček, Ph.D.) (www at fnusa),(www at muni)
   • Mgr. Jana Nahodilová
   • MUDr. Alena Svátková

 • Lékařská fakulta Masarykovy univerzity (www) a Fakultní nemocnice Bohunice (www)

  • Psychiatrická klinika (přednosta - Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.)(www),(www at muni)
   • Doc. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D. (email)
   • Doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. (email)

 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (www) Vysokého učení technického v Brně (www)

  • Ústav biomedicínského inženýrství (vedoucí ústavu - Prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.)(www)
   • Prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
    Ph.D. studenti:
   • Ing. Martin Lamoš
   • Ing. Tomáš Slavíček
   • Ing. René Labounek

 • Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity (www)

  • Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.
  • RNDr. Eva Janoušová

Zejména 1. neurologickou klinikou u sv. Anny v Brně prošli lidé, kteří jsou dnes aktivní v jiných oborech, ale významnou měrou se zasloužili o zavedení a rozvoj metodiky fMRI v Brně. Chtěli bychom jím tímto poděkovat.
 • Bývalí spolupracovníci:
  • MUDr. Pavel Chlebus, Ph.D.
  • Ing. Martin Dobšík, Ph.D.
  • Ing. Jaroslav Hošek
  • Ing. Zdeněk Vladeka
fMRI TEAM Brno ..... copyright© Zdeny 2004 Mailto: webadmin last mod: 7. 4. 2014 /09:56:18 jazyk-cz nahoru jazyk-cz domů